Share |

Ez li virim… Arşek Baravî

Ez şervanê bayê demê me

Ez li dijî bazirganiya jiyanê

Têkoşerim..

Ez li virim

Ez sînga xaka xwe diparêzim

Kirasê buharê

li payiza xwe dikim

Ez li virim û ji vir narim(naçim)

ma ezê çawa te

bi dest ê çavpahn û serpêlan ve

berdim,hey xaka pîroz…!

Ez li virim

Ta ku xwîn di canê min de biçizire

Ez li virim

Ez mîna dîwarê we ê şermê

Di ser dilê we deme

Ez li virim

Hûnê bixun

û ezê li devê we binêrim

Ez li virim

Ez çira me

Şemala xwe ji hîva pakrewan distînim

Û rêya têkoşînê ronî dikim

Ez li virim

Ezê demê li xaka xwe bibanînim

Ez li virim

Çavlirê me ez

Ez rêwiyê hêviyê me

Ez li virim

Cilperitî,dilşewitî,

Ji derdan re ez kevalim

Ez li virim

Şermebar û gunehkarên

Ku dixwazin min qir bikin

Ez namirim

E li virim

Bi asîman xwe dinixwêmim

Li ser xaka xwe radizêm

Dilniya me bibim aso

Ez ardiwê doza çê me

Ez li virim

Min tariya şevên tirsê

Çirandiye

Ez li virim

Hûn maran di kirasên firîşteyan de

Vedişêrin

Û kirasên zîvarzîvarî,

Nedirûtî

Li periyan dikin

Ez nahêlim

Ez li virim

Hûn dixwazin ji keda min

Xwe ava bikin

Lê ez welêt ava dikim

Ez li virim

Kuçên qûçên we hindikin

Bîrdozên we pir tenikin

Bi lîstik û bi tûzikin

Hûn nikarin min hez bikin

Ez li virim

Hûn koçerên revonekin

Ez li cîme

Ez li virim

Ji siya xwe hûn ditirsin

Ji kîna xwe hûn bipirsin

Ez ne bikînim ne bi tirsim

Ez li virim

Li xwe vegerin,

Li min vegerin

Xwe jibîr mekin

Dilê min û welêt yeke

Ez li virim

Ez hîm im, qûçim,

Ez berikim,

Ez kevirim,

Ez li virim.

Arşek Baravî…Amûdê