Share |

TÎ Û BIRÇÎ … QEDRÎ NÊÇÎRVAN

Ji bo wan qehremanên ku di grevên birçîbûnê de dem bi dem, xane bi xane 
heliyane….

Çend roj derbasbûne
Ji wê rojê, nizanim.
Çav tarî biye
Ziman êdî nagere
Û qurequra hinavê ye
Lê dil seranser bi hêviyan dagirtî ye
Bawerî û vîn
Biryardarî û wêrekî
Wekî nan û av e

Goşt roj bi roj dihele
Zik bi piştê ve zeliqiye
Giraniya laş her ku diçe kêm dibe
Lê giranî tenê bi mêzînê tê pîvandin gelo?
Gelo pîvana bawerî û vînê çi ye?
Ya biryardarî û wêrekîyê lê?

Zikê têr ji halê ya birçî fahm nake
Dengê zikên vala naçe guhên kerr
Ne girtîgeh in ên ku em tê de ne
Gor in gor…
Gorên reş û tarî
Gorên sar û bixof

Xwezî dengekî hebiya
Tenê dengekî…
Diya min bi loran da li ber serê min
Û ez bi dilxweşî raketama...